Om litteratur och skrivande! (Och livet.)

Arkiv för december, 2014

Elak jämförelse

Somliga gånger får man faktiskt inte att hålla tyst. Ett exempel är när jag läste den här artikeln. Den handlar om hot som riktas mot olika svenska myndigheter. Ämnet i sig är naturligtvis viktigt, men generalfelet man gör är att jämställa och klumpa ihop dödshot med självmordshot. Det är inte samma sak.

Den som riktar ett dödshot mot en myndighetsperson är kriminell. Den som hotar med att ta livet av sig är inte kriminell utan lever i en mycket svår situation där ett myndighetsbeslut riskerar att bli droppen som får bägaren att rinna över. Jag ser inget konstigt i att hålla en myndighet informerad om att ett visst typ av beslut faktiskt kan få mycket svåra personliga konsekvenser, där följden blir att man saknar förutsättningar för att kunna leva vidare. Det är inte på något sätt detsamma som att begå en kriminell handling.

Svenska myndigheter bär ett ansvar för dödsfall genom självmord. Läs exempelvis den här artikeln som illustrerar det hela på ett skrämmande tydligt sätt. Nästa gång man ska göra någon liknande undersökning som den som det refereras till i artikeln förväntar jag mig att man håller dödshot och självmordshot mycket tydligt åtskilda.

(Jag har själv haft ett arbete på en myndighet där jag dagligen kom i kontakt med människor som hade det väldigt svårt.)