Om litteratur och skrivande! (Och livet.)

Inlägg taggade “lix

LIX

De flesta av er har säkert någon gång hört talas om LIX (läsbarhetsindex), en metod som introducerades 1968 av C.H. Björnsson. För de som inte känner till det kan man säga att det är ett sätt att räkna ut hur pass svårläst en text är genom att en uträkning görs där det genomsnittliga antalet ord per mening läggs ihop med andelen ord som innehåller fler än sex bokstäver. Formeln för uträkningen är komplicerad för den (som i likhet med mig) har bättre hand med ord än med siffror, men resultatet (det som alltså kallas läsbarhetsindex) är faktiskt användbart.

Tolkning av LIX

Tolkning av LIX

Lyckligtvis behöver man inte göra uträkningen själv. Den här fantastiska sidan gör allt arbete åt dig! Jag gjorde ett test på ett kapitel ur Skuggan över Dianor som jag tror är ganska representativt för romanen som helhet och fick resultatet 29. Ett resultat under 30 anses som mycket lättläst, barnböcker. Eftersom boken i fråga faktiskt är en barnbok är resultatet ett tecken på att jag åtminstone inte gjort något generalfel i fråga om språket. Det ligger uppenbarligen på rätt nivå. Novellen Elnora (som också har sitt ursprung i Det magiska förbundet) gav värdet 26.

Bilden nedan visar hur uträkningen av det aktuella kapitlet såg ut.

Läsbarhetsindex för ett kapitel ur Skuggan över Dianor

Läsbarhetsindex för ett kapitel ur Skuggan över Dianor

Annonser